las mil caras

las mil caras

miércoles, 29 de octubre de 2014

Volver a lo humano

Volver a lo humano

 

Despertar,
abrir los ojos despacito.
Extender la mano
al lado opuesto del catre.

Qué buscas amigo somnoliento;
quizás a la mujer de tus sueños,
o tal vez a ese ser que siempre
estuvo a tu lado, y de tanto tenerlo
y de tanto verlo,
se te hizo invisible, impalpable,
fantasmal.

Un día quisiste asirte
a su cintura y se te escurrió
como el agua se escapa
entre tus dedos.

Despertar,
es cerrar los ojos del otro yo,
ese que vive dentro de nosotros
y se niega a ver la luz de la mañana.@Toni Aznar
Derechos Reservados
Octubre 2.014


Tornar a l'humà


Despertar,
obrir els ulls a poc a poc.
Estendre la mà
al costat oposat del catre.

Què busques amic endormiscat;
potser a la dona dels teus somnis,
o potser a aquest ésser que sempre
va estar al teu costat, i de tant tenir-
i de tant veure-ho,
se't va fer invisible, impalpable,
fantasmal.

Un dia vas voler agafar-te
a la cintura i se't va escórrer
com l'aigua s'escapa
entre els teus dits.

Despertar,
és tancar els ulls de l'altre jo,
aquest que viu dins nostre
i es nega a veure la llum del matí.


Drets Reservats
Octubre 2.014
www.taznar.blogspot.com.esSafe Creative #1410292419913